ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

JUDr. BARBORA MARTINKOVÁ

ADVOKÁTKA A MEDIÁTORKA

KOMPLEXNÍ PRÁVNÍ PORADENSTVÍ 

Právní služby poskytuji jak fyzickým osobám při řešení jejich běžných životních situací, tak i právnickým osobám při jejich podnikání a řešení komplikovanějších záležitostí. Služby poskytuji i orgánům veřejné správy. 

PRÁVNÍ SLUŽBY POSKYTUJI ONLINE (telefon, e-mail či facebook).


Od 1.7.2021 nabyl účinnosti zákon č. 588/2020 Sb., který zavádí tzv. náhradní výživné. To je nová sociální dávka, kterou vyplácí Úřad práce v situaci, kdy povinný rodič neplatí alimenty. Vyplacené náhradní výživné bude po dlužníkovi následně vymáhat sám Úřad práce.

Odpovědnost zaměstnance za škodu upravuje zákoník práce v § 250 a násl. Zákoník práce rozlišuje několik odpovědností zaměstnance za škodu. Podle jednotlivých typů určuje rozsah škody, za kterou zaměstnanec odpovídá. Za škodu odpovídá i zaměstnanec na dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní činnosti.

Oddlužení je způsob, jak se zbavit části svých dluhů. Díky oddlužení můžete splatit pouze část dluhů podle svých finančních možností.