ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

JUDr. BARBORA MARTINKOVÁ FEDUŇOVÁ

ADVOKÁTKA A MEDIÁTORKA

KOMPLEXNÍ PRÁVNÍ PORADENSTVÍ 

Právní služby poskytuji jak fyzickým osobám při řešení jejich běžných životních situací, tak i právnickým osobám při jejich podnikání a řešení komplikovanějších záležitostí. Služby poskytuji i orgánům veřejné správy. 

PRÁVNÍ SLUŽBY POSKYTUJI ONLINE (telefon, e-mail či facebook).


Od 1.7.2021 nabyl účinnosti zákon, který zavádí tzv. náhradní výživné. To je nová sociální dávka, kterou vyplácí Úřad práce za rodiče, který neplatí alimenty. Vyplacené náhradní výživné bude po dlužníkovi následně vymáhat sám Úřad práce.

Odpovědnost zaměstnance za škodu upravuje zákoník práce v § 250 a násl. Zákoník práce rozlišuje několik odpovědností zaměstnance za škodu. Podle jednotlivých typů určuje rozsah škody, za kterou zaměstnanec odpovídá. Za škodu odpovídá i zaměstnanec na dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní činnosti.