CENY PRÁVNÍCH SLUŽEB

Odměna za poskytnutí právních služeb je stanovena na základě individuální dohody s klientem. Vedle hodinové sazby je možná i dohoda o úkonové či fixní odměně za konkrétní právní službu či sjednání paušální měsíční odměny. Rovněž je možné sjednat podílovou odměnu závislou na výsledku sporu. 

V případech, kdy není cena s klientem sjednána, platí, že se odměna řídí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

Neváhejte se na mne obrátit, pokud se nejdříve potřebujete informovat o předpokládané ceně právních služeb. 

CENY ONLINE SLUŽEB

Odměna za poskytnutí online právních služeb (email, telefon, facebook) je stanovena na základě individuální dohody s klientem. Jednoduchý dotaz (max 15 minut) zodpovím zdarma. 

CENY MEDIAČNÍCH SLUŽEB

Odměna za poskytnutí mediačních služeb je následující:

  • Informační schůzka (max. 30 minut) zdarma
  • Civilní a rodinné spory 1000 Kč za každou započatou hodin
  • Obchodní spory 1500 Kč za každou započatou hodinu

Odměnu za mediační služby hradí obě strany rovným dílem.