CENY PRÁVNÍCH SLUŽEB

Odměna za poskytnutí právních služeb je stanovena na základě individuální dohody s klientem. Vedle hodinové sazby je možná i dohoda o úkonové či fixní odměně za konkrétní právní službu či sjednání paušální měsíční odměny. Rovněž je možné sjednat podílovou odměnu závislou na výsledku sporu. 

V případech, kdy není cena s klientem sjednána, platí, že se odměna řídí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

První informační schůzka (max. 30 minut) nebude účtována, pokud se nedohodneme na poskytování právních služeb.  Neváhejte se na mne obrátit, pokud se nejdříve potřebujete informovat o předpokládané ceně právních služeb. 

Jsem plátcem DPH. Odměna za moje služby bude proto navýšená o DPH. 

CENY ONLINE SLUŽEB

Odměna za poskytnutí online právních služeb (email, telefon, facebook) je stanovena na základě individuální dohody s klientem. Jednoduchý dotaz (max 15 minut) zodpovím zdarma. 

CENY MEDIAČNÍCH SLUŽEB

Odměna za poskytnutí mediačních služeb je následující:

  • Informační schůzka (max. 30 minut) zdarma
  • Civilní a rodinné spory 1000 Kč za každou započatou hodin
  • Obchodní spory 1500 Kč za každou započatou hodinu

Odměnu za mediační služby hradí obě strany rovným dílem.

Jsem plátcem DPH. Odměna za moje služby bude proto navýšená o DPH.