CENY PRÁVNÍCH SLUŽEB

Odměna za poskytnutí právních služeb je stanovena na základě individuální dohody s klientem

V případech, kdy není cena s klientem sjednána, platí, že se odměna řídí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

V případě potřeby informace o předpokládané ceně právních služeb mne prosím kontaktujte.  

CENY MEDIAČNÍCH SLUŽEB

Odměna za poskytnutí mediačních služeb je následující: 

  • Civilní a rodinné spory 1200 Kč za každou započatou hodin
  • Obchodní spory 1500 Kč za každou započatou hodinu

Odměnu za mediační služby hradí obě strany rovným dílem.