JUDr. Barbora Martinková

advokátka a zapsaná mediátorka

Právní vzdělání jsem absolvovala na právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kterou jsem dokončila v roce 2012. V roce 2016 jsem na právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze získala titul doktora práv. Jako koncipient jsem působila v menší advokátní kanceláři, kde jsem si osvojila generální praxi. Následně jsem si svou praxi prohlubovala ve středně velkých advokátních kancelářích. Specializaci v oblasti trestního práva a ochrany osobních údajů jsem získala v jedné z prestižních advokátních kanceláří v Praze, se kterou spolupracuji od roku 2017. 

Jsem příznivcem efektivního a rychlého řešení sporů, který šetří nejen čas a peníze, ale především Vaše nervy. Proto vždy radím zvolit pouze takové prostředky, které jsou pro klienta skutečně přínosné. Obecně preferuji uzavření dohod a v rodinných záležitostech se snažím klienty vést tím směrem, aby upřednostňovali zájmy svých dětí nad svými vlastními. Jsem také velkým zastáncem mediací a  rodinných terapií. 

Při poskytování právních služeb kladu velký důraz na zachování morálních pravidel a dále na dodržování zákona o advokacii a stavovských předpisů České advokátní komory. 

Důvěrnost mezi mnou a klientem považuji za stěžejní.  

 Barbora Martinková