Duševní vlastnictví 

Mohu Vám poskytnout právní služby v širokém okruhu právní problematiky duševního vlastnictví, zejména v níže uvedených oblastech:

  •   Ochranné známky, patenty, průmyslové vzory a další práva k nehmotným statkům
  •   Práva k doménovým jménům
  •   Ochrana autorských práv
  •   Internetové právo
  •   Licenční smlouvy
  •   Ochrana obchodních označení a know-how