Rodinné právo

Rodinné právo zahrnuje zejména následující právní služby:

  •   Zastupování v rozvodovém řízení 
  •   Vypořádání společného jmění manželů a práv a povinností společného bydlení
  •   Úprava poměrů k dětem 
  •   Výživné nezletilých i zletilých dětí
  •   Výživné manželů a výživné po rozvodu
  •   Výživné neprovdané matky a náklady s těhotenstvím a porodem
  •   Zbavení, omezení a pozastavení výkonu rodičovské zodpovědnosti
  •   Určení a popření otcovství
  •   Pěstounská péče, osvojení, poručnictví, opatrovnictví
  •   Rozšíření, zúžení či vyjmutí společného jmění manželů