Právo nemovitostí 

V oblasti nemovitostí poskytuji standardní právní poradenství, jedná se zejména o:

  •   Prodej a nákup nemovitostí
  •   Nájem a podnájem bytů a nebytových prostor
  •   Výpovědi nájmů a podnájmů
  •   Vyklizení bytů a nebytových prostor
  •   Zajišťovací instrumenty (věcná břemena, zástavní smlouvy, předkupní práva aj.)
  •   Právní servis pro společenství vlastníků jednotek
  •   Uplatnění práv z vad staveb, reklamace, náhrady škod
  •   Zastupování v řízení s katastrálními  a stavebními úřady