Korporátní právo

V rámci korporátního práva jsem poskytovala právní poradenství firmám v kauzách o mnohamilionové částky a mám za sebou zkušenosti s řešením sporů mezi společníky či statutárními orgány za porušování péče řádného hospodáře. Dále jsem se podílela na právních auditech největších českých firem. 

Mezi klíčové oblasti mnou poskytovaných služeb korporátního práva patří:

 •   Zakládání, změny a likvidace společností a družstev
 •   Sepis zakladatelských dokumentů 
 •   Zápisy změn v obchodním rejstříku
 •   Příprava a organizování valných hromad
 •   Převod společností (obchodního podílu) a podniku 
 •   Právní audit společností (due-diligence)
 •   Ochrana práv společníků a akcionářů
 •   Majetkové vypořádání obchodních společností
 •   Právo směnečné a šekové, cenné papíry
 •   Nekalá soutěž (prevence a ochrana proti nekalé soutěži)
 •   Zastupování v obchodních sporech 
 •   Zastupování před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

Může Vás zajímat:

Přečtěte si, jak je to s náhradou vůči státu podle krizového zákona: 

Náhrada vůči státu podle krizového zákona