Občanské právo 

V oblasti občanského práva poskytuji právní služby zahrnující komplexní úpravu soukromoprávních vztahů, a to zejména v těchto oblastech:

 •   Sepis a revize smluv
 •   Závazkové vztahy 
 •   Vymáhání pohledávek
 •   Odpovědnost za škodu a  bezdůvodné obohacení
 •   Vlastnické právo a spoluvlastnické vztahy, sousedské vztahy
 •   Práva spotřebitele 
 •   Dědictví 
 •   Ochrana osobnosti a dobré pověsti 
 •   Ústavní stížnosti 
 •   Zastupování v soudních a rozhodčích řízeních 
 •   Zastupování v exekučních řízeních
 •   Poradenství pro občanská sdružení, nadace a nadační fondy

Může Vás zajímat:

Přečtěte si, jak postupovat v případě osobního bankrotu: https://www.akmartinkova.cz/l/osobni-bankrot-nebo-li-oddluzeni/

Přečtěte si, jak postupovat při zrušení dovolené: https://www.akmartinkova.cz/l/osobni-bankrot-nebo-li-oddluzeni/