Úschovy 

Poskytuji právní služby spočívající ve zřízení úschov, a to

  •   Advokátní úschova listin
  •   Advokátní úschova finančních prostředků