Dne 1. října 2023 vstoupila v platnost velká novela zákoníku práce a od 1. ledna 2024 se tato novela ještě rozšířila o další novinky. Novelou se provedla transpozice několika evropských směrnic a přinesla řadu nových povinností pro zaměstnavatele a výhody pro některé chráněné zaměstnance jako jsou těhotné ženy či pečující osoby. Dále novela...

To je velmi svízelná, avšak častá situace. Prodávající s kupujícím uzavře kupní smlouvu a rovnou mu předá automobil včetně veškerých dokladů. Prodávající pak spoléhá na aktivitu kupujícího, který ale přepis nemusí z různých důvodů uskutečnit. Prodávající si neuvědomují, že i v tomto případě jsou za tento nezákonný stav odpovědni oni.

Přestupky za porušení dopravních předpisů jsou upraveny v ust. § 125c a násl. zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Jedná se např. o řízení vozidla bez registrační značky, řízení pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky, překročení povolené rychlosti, telefonování za jízdy, svěření vozidla neznámé osobě, nedovolené...

Od 1.7.2021 nabyl účinnosti zákon, který zavádí tzv. náhradní výživné. To je nová sociální dávka, kterou vyplácí Úřad práce za rodiče, který neplatí alimenty. Vyplacené náhradní výživné bude po dlužníkovi následně vymáhat sám Úřad práce.

Odpovědnost zaměstnance za škodu upravuje zákoník práce v § 250 a násl. Zákoník práce rozlišuje několik odpovědností zaměstnance za škodu. Podle jednotlivých typů určuje rozsah škody, za kterou zaměstnanec odpovídá. Za škodu odpovídá i zaměstnanec na dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní činnosti.

Oddlužení je způsob, jak se zbavit části svých dluhů. Díky oddlužení můžete splatit pouze část dluhů podle svých finančních možností.

V současné době je zejména v pracovních vztazích stále více skloňovaným pojmem tzv. home office. Jedná se přesně o to, co si pod anglickým souslovím většina z nás představuje - situaci, kdy zaměstnanec pracuje pro zaměstnavatele z pohodlí svého domova, to však samozřejmě za předpokladu, že mu to pracovní pozice umožňuje.

aneb sledování činnosti zaměstnanců ze strany zaměstnavatele nejen v období koronaviru (GDPR)