NOVINKY


 

Oddlužení je způsob, jak se zbavit části svých dluhů. Díky oddlužení můžete splatit pouze část dluhů podle svých finančních možností.

aneb sledování činnosti zaměstnanců ze strany zaměstnavatele nejen v období koronaviru (GDPR)

Soudní řízení není jediným způsobem řešení sporů. Mediace je čím dál více využívanou alternativou, která může pomoci rychle vyřešit Vaše konflikty.

Jaké podmínky musí firma splnit, aby se zbavila trestní odpovědnosti za nezákonné jednání svých zaměstnanců?