NOVINKY


 

Od 1.7.2021 nabyl účinnosti zákon, který zavádí tzv. náhradní výživné. To je nová sociální dávka, kterou vyplácí Úřad práce za rodiče, který neplatí alimenty. Vyplacené náhradní výživné bude po dlužníkovi následně vymáhat sám Úřad práce.

Odpovědnost zaměstnance za škodu upravuje zákoník práce v § 250 a násl. Zákoník práce rozlišuje několik odpovědností zaměstnance za škodu. Podle jednotlivých typů určuje rozsah škody, za kterou zaměstnanec odpovídá. Za škodu odpovídá i zaměstnanec na dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní činnosti.

Oddlužení je způsob, jak se zbavit části svých dluhů. Díky oddlužení můžete splatit pouze část dluhů podle svých finančních možností.

aneb sledování činnosti zaměstnanců ze strany zaměstnavatele nejen v období koronaviru (GDPR)

Soudní řízení není jediným způsobem řešení sporů. Mediace je čím dál více využívanou alternativou, která může pomoci rychle vyřešit Vaše konflikty.