Trestní právo

V této agendě mám zkušenosti zejména při obhajobě klientů v oblasti trestných činů majetkových, hospodářských a věcí týkajících se veřejného pořádku, tzv. bílých límečků. Zastupovala jsem jednu z největších stavebních společností v naší republice a účastním se na obhajobě mediálně známých kauz.

V této oblasti se jedná zejména o tyto služby:

  •   Sepis trestních oznámeních
  •   Kompletní obhajoba a zastupování před orgány činnými v trestním řízení
  •   Zastupování poškozeného či zúčastněné osoby v trestním řízení
  •   Vymáhání škody vůči státu za nezákonné trestní stíhání
  •   Konzultace a opatření v rámci prevence proti trestné činnosti uvnitř společnosti
  •   Vytvoření Corporate complains programu

Může Vás zajímat: 

Přečtěte si, jaké podmínky musí firma splnit, aby se zbavila trestní odpovědnosti za nezákonné jednání svých zaměstnanců:

Trestní odpovědnost firmy za nezákonné jednání zaměstnanců