Ověřování podpisů

Tato služba spočívá v  prohlášení o pravosti podpisu advokátem, které nahrazuje úřední ověření podpisu vyžadované zvláštními právními předpisy.