Co je to mediace?

24.10.2019

Soudní řízení není jediným způsobem řešení sporů. Mediace je čím dál více využívanou alternativou, která může pomoci rychle vyřešit Vaše konflikty. 

Mediace je tedy způsob mimosoudního řešení sporu, a to za pomoci třetí nestranné osoby - mediátora. Při mediaci není důležité, jak by se věc řešila dle zákona nebo jak by ji s největší pravděpodobností vyřešil soud. Důležití jsou pouze klienti a jejich pohled na spravedlivé řešení. Výsledek sporu záleží čistě na stranách samotných a pokud dojdou k (mediační) dohodě, bude to projevem jejich společné vůle. 

Mediace poskytuje účastníkům příležitost sdělit si nekonfliktně své postoje a bezpečně vyjádřit své emoce. Díky tomu se mohou účastníci vzájemně pochopit a posunout se od řešení minulosti na budoucí uspořádání vztahů.

Mediátor je zde pouhým prostředníkem při vyjednávání smíru, vnáší do sporu stran racionální a nezaujatý pohled, pomáhá účastníkům navazovat komunikaci a vést racionální diskusi. Mediátor při mediaci nehledá pravdu, viníka či spravedlnost. Účastníky nijak nehodnotí a nedává jim rady, jak by měli danou situaci vyřešit.  

Podstatou mediace je její dobrovolnost. Účastníci zcela dobrovolně zahájí mediační řízení a kdykoliv v jejím průběhu mohou mediaci ukončit. Mediace je neveřejná a účastní se jí pouze strany sporu, případně jejich právní zástupci. 

Výhody mediace:

  •      Šetří čas a peníze
  •      Zlepšuje vzájemnou komunikaci a spolupráci
  •      Dohoda přináší výsledek typu vítěz - vítěz
  •      Nižší stupeň formálnosti a menší psychická zátěž oproti soudnímu řízení
  •      Spravedlivé řešení pro obě strany oproti rozsudku zohledňující jen právní nároky

Pokud máte pochybnosti, zda je pro Vás mediace to pravé řešení nebo zda by se druhá strana mediace zúčastnila, neváhejte mne kontaktovat. Ráda Vám cokoliv dovysvětlím a v případě zájmu mohu druhou stranu kontaktovat sama a zjistit, zda by o mediaci měla zájem.  

Více si můžete přečíst zde: https://www.akmartinkova.cz/mediace2/ 

JUDr. Barbora Martinková


Sledujte mě na facebooku:

https://www.facebook.com/Advok%C3%A1tn%C3%AD-kancel%C3%A1%C5%99-JUDr-Barbora-Martinkov%C3%A1-113753060262476