Jaké máte nároky při zrušení zájezdu?

14.04.2020

Zrušení zájezdu zákazníkem

Zákazník může zájezd před jeho zahájením zrušit bez udání důvodu vždy. Rozdíl je však v tom, zda bude muset hradit tzv. odstupné (stornopoplatky). Nárok na vrácení veškerých uhrazených plateb za zájezd náleží zákazníkovi pouze tehdy, pokud zájezd zruší z důvodu porušení smlouvy na straně cestovní kanceláře či z důvodu jiných objektivních překážek (např. zákazu vycestovat). Stejná je i situace, pokud v místě určení pobytu či okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na zájezd nebo přepravu osob.

Pokud však zákazník zájezd zruší ze subjektivních důvodu, jedná se o tzv. důvody odstoupení od smlouvy na straně zákazníka. V takovém případě musí uhradit stornopoplatek. 

Výše stornopoplatku

Konkrétní výše stornopoplatku je určena dle smluvních podmínek cestovní kanceláře. Jeho výše však musí být přiměřená a závisí na době mezi okamžikem odstoupení od smlouvy a okamžikem zahájení zájezdu. Ve výši stornopoplatku by měly být zohledněny úspory nákladů cestovní kanceláře a příjmy z náhradního využití služeb cestovního ruchu. Většina cestovních kancelářích ve svých všeobecných obchodních podmínkách uvádí, že stornopoplatek je ve výši skutečně vzniklých nákladů v souvislosti se zrušeným zájezdem. V praxi to pak může znamenat, že zaplacená záloha ani nepokryje výši stornopoplatků a může se stát, že budete muset za stornopoplatky ještě doplácet.

Zrušení zájezdu cestovní kanceláří

Obecně platí, že v případě, že zájezd zruší cestovní kancelář, je povinna zákazníkovi vrátit veškeré uhrazené platby, a to nejpozději do čtrnácti dnů po ukončení závazku ze smlouvy. 

V případě, že je pravděpodobné, že bude zájezd zrušen samotnou cestovní kanceláří, je lepší s odstoupením od smlouvy vyčkat do doby, než zájezd zruší sama cestovní kancelář nebo kdy bude jisté, že zájezd nebude moci být uskutečněn. Nepříjemností však může být, že uzavřená smlouva nadále platí a s tím i povinnost uhradit další zálohu dle splatnosti sjednané ve smlouvě, jinak hrozí sankce za prodlení s úhradou.

Pojištění pro případ storna

Pokud máte sjednáno pojištění pro případ storna, bude se plnění řídit konkrétními podmínkami dané pojišťovny. Některé pojišťovny do storno pojištění zahrnují i případy výskytu epidemie nebo jiné závažné doložitelné důvody, pro které jste byli nuceni zrušit cestu (např. vysoký výskyt koronaviru). Většina pojištění se ale vztahuje pouze na storno ze zdravotních důvodů, tzn. pokud onemocníte nebo budete mít úraz a nebudete moci odcestovat.

S kým zrušení zájezdu řešit

Odpovědnou osobou za vrácení peněz v případě zrušení zájezdu je pořádající cestovní kancelář, nikoliv cestovní agentura, která je zprostředkovatelem (např. Invia.cz). Není proto výmluvou cestovních agentur, že s vyplacením peněz čekají na úhradu od cestovní kanceláře. Pokud jste zájezd zakoupili přímo u cestovní kanceláře, řešte zrušení zájezdu přímo s touto cestovní kanceláří. Pokud jste uzavřeli smlouvu v cestovní agentuře, můžete se obrátit i na cestovní agenturu, která danou cestovní kancelář zastupuje a váš požadavek cestovní kanceláři předá.

Kam se můžete dále obrátit

V případě sporu s cestovní kanceláří má zákazník možnost obrátit se na Českou obchodní inspekci a podat návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Česká obchodní inspekce však nemá pravomoc sama o předmětu sporu závazně rozhodnout, ale snaží se strany dovést k dohodě. V krajním případě se můžete obrátit na soud.

JUDr. Barbora Martinková


Sledujte mě na facebooku:

https://www.facebook.com/Advok%C3%A1tn%C3%AD-kancel%C3%A1%C5%99-JUDr-Barbora-Martinkov%C3%A1-113753060262476