Může zaměstnavatel nařídit zaměstnanci dovolenou ?

23.03.2020
Nutí vás zaměstnavatel, abyste si z důvodu vyhlášení nouzového stavu vyčerpali dovolenou?   


Dobu čerpání dovolené zaměstnancům určuje zaměstnavatel, ale má to svá pravidla. Zaměstnavatel určuje dovolenou podle písemného rozvrhu čerpání dovolené, tak aby dovolená mohla být vyčerpána zpravidla vcelku a do konce kalendářního roku, ve kterém právo na dovolenou vzniklo. Pokud ve společnosti působí odborové organizace a rada zaměstnanců, potřebuje k tomu jejich předchozí souhlas.

Zaměstnavatel je povinen při určení čerpání dovolené přihlížet nejen k provozním důvodům, ale také k oprávněným zájmům zaměstnanců. Zaměstnanec má nárok na nejméně dva týdny dovolené v celku.

Zaměstnavatel musí zaměstnanci dobu dovolené oznámit alespoň 14 dnů předem, pokud se se zaměstnancem nedohodne na kratší době. Pokud zaměstnavatel trvá na tom, aby zaměstnanec přestal okamžitě docházet do práce (např. z důvodu vyhlášení nouzového stavu), bude nucen hradit zaměstnanci náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku.

Shora uvedené podmínky platí i pro určení hromadného čerpání dovolené (více zaměstnanců zároveň). Hromadné čerpání dovolené však může zaměstnavatel rozhodnout pouze z nezbytných provozních důvodů, a to maxímálně ohledně dvou týdnů čerpání dovolené. K hromadnému čerpání dovolené nesmí dojít z jiných než provozních důvodů, kterými není např. nedostatek zakázek, nedostatek surovin, živelní události apod.

Vyhlášení nouzového stavu tedy samo o sobě není důvodem pro nařízení hromadného čerpání dovolené. Vyhlášení nouzového stavu (z důvodu výskytu koronaviru) je tzv. jinou překážkou na straně zaměstnavatele ve smyslu ust. § 208 zákoníku práce. V takovém případě zaměstnanci náleží náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku.

Ale pozor. Zaměstnavatel může také z důvodu dočasného omezení odbytu jeho výrobků nebo omezení poptávky po jím poskytovaných službách vyhlásit tzv. částečnou nezaměstnanost. V takovém případě je možné snížit mzdu až na 60% průměrného výdělku. 

Pokud by se jednalo o přerušení provozu zaměstnavatele z důvodu provozních příčin např. chybějící dodávky surovin, jednalo by se o tzv. prostoje na straně zaměstnavatele, za které náleží náhrada mzdy ve výši nejméně 80% průměrného výdělku.

Jak už to v právu bývá, všechno závisí na posouzení konkrétní situace.

Pokud máte dotazy k čerpání Vaší dovolené, neváhejte mi napsat. 

Barbora Martinková

Kontaktujte mě

Pokud máte jakékoliv dotazy k čerpání dovolené, neváhejte mě kontaktovat.