Zákazník může zájezd před jeho zahájením zrušit bez udání důvodu vždy. Rozdíl je však v tom, zda bude muset hradit tzv. odstupné (stornopoplatky). Nárok na vrácení veškerých uhrazených plateb za zájezd náleží zákazníkovi pouze tehdy, pokud zájezd zruší z důvodu porušení smlouvy na straně cestovní kanceláře či z důvodu jiných objektivních překážek...

Dobu čerpání dovolené zaměstnancům určuje zaměstnavatel, ale má to svá pravidla. Zaměstnavatel určuje dovolenou podle písemného rozvrhu čerpání dovolené, tak aby dovolená mohla být vyčerpána zpravidla vcelku a do konce kalendářního roku, ve kterém právo na dovolenou vzniklo. Pokud ve společnosti působí odborové organizace a rada zaměstnanců,...

Soudní řízení není jediným způsobem řešení sporů. Mediace je čím dál více využívanou alternativou, která může pomoci rychle vyřešit Vaše konflikty.

Vládní novelou č. 183/2016 Sb., byl s účinností od 1. 12. 2016 do § 8 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob (dále také jen jako "ZTOPO") včleněn odstavec 5 ve znění "Právnická osoba se trestní odpovědnosti podle odstavců 1 až 4 zprostí, pokud vynaložila veškeré úsilí, které na ní bylo možno spravedlivě požadovat, aby...