NOVINKY


 

Jaké podmínky musí firma splnit, aby se zbavila trestní odpovědnosti za nezákonné jednání svých zaměstnanců?